Privacybeleid

Algemeen:

Als u bij praktijk Windhorse een behandeling volgt, dan moet ik een aantal persoonsgegevens registreren en verwerken. Het gaat om basis gegevens (naam- adres- email adres – geboortedatum). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het opstellen van facturen. Verdere informatie betreft uw voorgeschiedenis op gebied van medische behandelingen, en indien aan de orde, Persoonlijke en privacygevoelige informatie die betrekking heeft op de ontwikkeling van de therapie.

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het u aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het (medisch)beroepsgeheim.

Toestemming
Als u in praktijk Windhorse een afspraak maakt voor een Orthomoleculaire behandeling en begeleiding op gebied van voeding, dan verleent u automatisch uw toestemming voor de, voor mij, wettelijk vereiste basis voor de registratie van uw persoonsgegevens. In principe krijgt elke klant een uitgebreid verslag mee van wat besproken is tijdens het consult en kan een eigen dossier aanleggen. Indien u aangeeft dat ik uw persoonsgegevens niet langer mag bewaren, dan zal ik uw gegevens verwijderen uit mijn bestand.

Autoriteit Persoonsgegevens
Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent dat ik uiterst zorgvuldig ben bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de recht-matigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft als cliĆ«nt ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van uw rechten, en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.       

–             Het recht op inzage
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik tijdens de therapie heb geregistreerd. U kunt vragen om een schriftelijke, of digitale inzage in uw gegevens.

–             Het recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen), of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.

–             Het recht op wijziging
Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kunt u een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.

–             Het recht op beperking
U heeft het recht om te eisen dat ik als therapeute (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van uw gegevens staak.

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder
–             Het recht op klacht indienen.

U heeft het recht om ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn:

Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 10 jaar i.v.m. verplichting aan de belastingdienst. De overige informatie bewaar ik 20 jaar, vanuit het advies van mijn beroepsvereniging ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling.

Als u vragen of aanvullende opmerkingen heeft nodig ik u van harte uit contact met mij op te nemen.